Slovník

Libenský Stanislav

Libenský Stanislav

narozen 1921 v Sezemicích u Mnichova Hradiště- zemřel 2002 v Železném Brodě | studium na Odborné sklářské škole v Novém Boru od roku 1937, po obsazení Sudet přechází od podzimu 1938 na sklářskou školu v Železném Brodě | v roce 1939 je jako výrazný talent přijat na Uměleckoprůmyslovou školu v Praze do ateliéru užité malby a výtvarného práce, který vede prof. J.Holeček | zde studuje do roku 1944 | poté odchází do Nového Boru- jeden ze zakladatelů "Bloku českého skla" |po založení Borských ateliérů, vývojového závodu národního podniku Umělecké sklo, zde pracuje jako jeden z vedoucích řízení výtvarné experimentace spolu s V.Plátkem, K.Hrodkem a J.Hospodkou|současně s tím učí i na Střední odborné škole sklářské v Novém Boru |v roce 1948 se vrací studovat na VŠUP do ateliéru prof. J.Kaplického | po absolutoriu odchází do Železného Brodu, kde se stává ředitelem SPŠS a působí zde do roku 1963 |poté se stává profesorem na VŠUP Praha do roku 1987 |je považován za zakladatele hutní skleněné plastiky, kterou tvořil spolu se svojí ženou J.Brychtovou |

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek.

Spravovat cookies